Daily.Fish
Have an account? Sign in
Мотыль

Ловля на мотыль

На мотыля клюють:Червонопіркачервонопірка Плоскиркаплоскирка Йорж звичайнийЙорж звичайний Караськарась Коропкороп Лящлящ Линлин Окуньокунь Пічкурпічкур Плітка звичайнаплітка звичайна Верховодкаверховодка Мересницямересниця Бичок-круглякбичок-кругляк Білоочкабілоочка Ротань-головешкаротань-головешка Гірчак європейськийГірчак європейський ПузанокПузанок Колючка триголковаколючка триголкова