Daily.Fish
Have an account? Sign in
Опариш

Рибалка на опариша (личинка м'ясної мухи)

На опариша клюють:Червонопіркачервонопірка ГоловеньГоловень Плоскиркаплоскирка Йорж звичайнийЙорж звичайний Караськарась Коропкороп Лящлящ Плітка звичайнаплітка звичайна Верховодкаверховодка Чехонячехоня В'язьв'язь Бичок-круглякбичок-кругляк Царьокцарьок Рибецьрибець Білоочкабілоочка Синецьсинець ВоблаВобла